preload-image

Reklamacje i zwroty

Reklamacje

 1. W przypadku gdy towar dotrze do Klienta uszkodzony lub wadliwy, ma on prawo do złożenia reklamacji. W tym celu prosimy o wysłanie formularza reklamacyjnego na adres elektroniczny sklep@timonipumba.pl
  lub drogą pocztową na adres TIMONiPUMBA – Mariola Przybył, ul. Błękitna 818, 40-113 Katowice.
 2. Sklep w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby Sklep rozpatrzył reklamację jest dostarczenie przez Klienta reklamowanego produktu wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji. W przypadku nieprawidłowego złożenia reklamacji, Sklep wezwie Klienta do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 14 dni od doręczenia takiego wezwania.
 4. Przedmiot reklamacji należy odesłać na adres, który zostanie wskazany przez Sklep w informacji nt. postępowania reklamacyjnego. Należy pamiętać aby sposób pakowania i zabezpieczenia przesyłki odpowiadał właściwościom rzeczy, które są w niej zawarte. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sklep zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sklep naprawi lub wymieni reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeśli będzie to niemożliwe(w sytuacji braku produktu na stanie), zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do reklamacji.
 7. Reklamacji nie podlegają naturalne zużywanie się produktu, uszkodzenia mechaniczne, odbarwienia czy przemoczenia.
 8. Jeżeli szkoda powstała na skutek transportu, Klient powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Należy zrobić zdjęcia otrzymanej(uszkodzonej) paczki. Zdjęcia wraz z protokołem prosimy przesłać na nasz adres mailowy sklep@timonipumba.pl

Zwroty

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. ‘O prawach konsumenta’, klient w ciągu 14 dni od otrzymania towaru ma prawo do odstąpienia od zakupu bez podania przyczyny.
 2. Warunkiem koniecznym do skutecznego odstąpienia od zakupu jest poinformowanie o tym Sklepu poprzez wysłanie jednoznacznego oświadczenia drogą pocztową lub na adres e-mail sklep@timonipumba.pl, przed upływem wyżej wskazanego terminu.
 3. Zakupiony produkt należy odesłać w ciągu 14 dni od daty otrzymania na adres magazynu wskazanego przez Sklep w odrębnej korespondencji.
 4. Aby skuteczne odstąpić od zakupu należy zwrócić produkty, które są oryginalnie zapakowane(w nienaruszonym opakowaniu) bez widocznych śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu i formularzem odstąpienia od umowy.
 5. Koszt zwrotu towaru w całości pokrywa Klient. Należy pamiętać aby sposób pakowania i zabezpieczenia przesyłki odpowiadał właściwościom rzeczy, które są w niej zawarte.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od zakupu, środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy z którego Klient dokonał płatności za towar lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu.

~TIMONiPUMBA~